Volontär

Tidigare kallades den grupp med frivilligarbetare, oftast från de olika ägarförsamlingarna och föreningarna, som arbetar ideellt på våra två gårdar för Gårdia.
Under 2015 ändrade vi namnet till Vägsjöforsvolontär. Vi tycker det säger mer om vad det handlar om för den som inte vet i förväg.

Att trivas är enkelt är Herrgårdens motto, detta skall även gälla dig som vill vara volontär.

Här är alla välkomna som vill vara med och hjälpa till. Arbetsinsatser av alla slag är välkomna. Vi har olika gåvor, någon vill hålla i målarpenseln, någon i hammaren, en annan i röjsågen. Någon ställer sig i disken, viker tvätt, serverar eller lagar mat…
Oavsett vad du vill bidra med så är du välkommen att dela glädjen som finns i det gemensamma arbetet.

När du kommer och gör en arbetsinsats så får du mat och logi och innefattas av den Volontärförsäkring gårdarna har.

Om du vill stödja verksamheten ekonomiskt kan alltid använda vårt BankGiro 393-8800, via Autogiro eller Swish.

kolaga_gårdia